çam balı içerisindeki naftalin zehir diyorlar neden balın içinde var?
04.03.2019

Cevap:

Merhabalar, balda yer alan naftalin riski arıcılarımızın kovanda uyguladığı yanlış işlemlerden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki arıcılarımız kovana güve gelmesin niyetiyle kovana naftalin koymakta ve naftalinde uçucu bir yapıya sahip olduğu için bala sirayet etmektedir. Bu risk sadece çam balında değil bütün ballarda mevcuttur. Biz de bu nedenle hem tedarik ettiğimiz tüm ürünlerde aynı zamanda tüm dolan ve paketlenen ürünlerde naftalin analizi yaparak ürünleri kontrol etmekteyiz.